Hudba: Co je to Allegro?

Co Je Alegro

Allegro: Rychlé a živé tempo

Allegro, jak už název napovídá, je rychlé a živé tempo. V hudbě evokuje pocity radosti, energie a pohybu. Typicky se s ním setkáme v klasické hudbě, ale i v jazzu nebo filmových soundtrackech.

Pro allegro je charakteristická svižná melodie a rychlý rytmus. Často se v něm uplatňují krátké a úderné noty, jako jsou osminové nebo šestnáctinové. Dynamika bývá proměnlivá, s častými změnami hlasitosti.

Poslech allegra může mít povzbuzující účinky, dodat energii a zlepšit náladu. Jeho rytmus a dynamika nás dokáží strhnout a vyvolat v nás pocity radosti a euforie.

Původ v italském jazyce

Italský jazyk, ze kterého čeština slovo „výborně“ přejala, ho používá ve formě „eccellente“. Toto slovo má svůj původ v latinském „excellentem“, což je příčestí minulé slovesa „excellere“. Toto latinské sloveso můžeme přeložit jako „vynikat“ nebo „předčit“. Kořen slova, „celsus“, znamená „vysoký“ nebo „vznešený“. Význam slova „výborně“ se tak od počátku pojil s ideou něčeho, co převyšuje běžný standard a dosahuje vysoké kvality.

Charakteristika: Radost, energie

Radost a energie jsou dva základní pilíře spokojeného a naplněného života. Radost pramení z hlubokého vnitřního uspokojení a projevuje se pocitem štěstí, nadšení a vděčnosti. Energie je hnací silou, která nám umožňuje dosahovat našich cílů, překonávat překážky a žít aktivní život. Tyto dvě kvality se vzájemně doplňují a posilují. Radost nám dodává energii a motivaci, zatímco energie nám umožňuje prožívat radost naplno. Pěstování radosti a energie by mělo být pro každého z nás prioritou, protože nám otevírají dveře k plnohodnotnému a smysluplnému životu.

Opak pomalých temp (Largo)

Opakem pomalého tempa largo je označení presto, které v hudbě značí velmi rychlé tempo. Presto v italštině znamená „rychle“ a v hudební notaci se používá k označení živého a energického tempa. Zatímco largo navozuje klidnou a rozjímavou atmosféru, presto vyvolává pocity vzrušení a energie.

Hudební skladatelé používají kontrast mezi těmito dvěma extrémními tempy k dosažení dramatického efektu. Například pomalá a melancholická melodie v tempu largo může být náhle přerušena rychlou a dynamickou pasáží v tempu presto, čímž se vytvoří kontrastní a emocionálně působivý moment.

Časté použití v hudbě

V hudební teorii nachází uplatnění v mnoha oblastech. Stupnice a akordy, základní stavební kameny hudby, se definují pomocí intervalů. Interval udává vzdálenost mezi dvěma tóny a určuje tak harmonické vztahy v hudbě. Například interval malé tercie vytváří melancholický nádech, zatímco interval čisté kvinty zní triumfálně. Intervaly se také používají k popisu melodických postupů, tedy pohybu melodie nahoru a dolů. Pochopení intervalů je klíčové pro analyzování, komponování a transponování hudby. Hudebníci je používají k improvizaci, harmonizaci melodií a vytváření napětí a uvolnění v hudebních skladbách.

Význam v hudební notaci

V hudební notaci hrají pomlky zásadní roli, protože definují ticho mezi tóny a akordy. Bez pomlk by hudba byla jen nepřetržitý proud zvuku bez struktury a rytmu. Pomlky umožňují hudbě dýchat, vytvářet napětí a uvolnění a zdůrazňovat důležité melodické a rytmické prvky. Délka pomlky je stejně důležitá jako délka tónu a je přesně definována notací. Pomlky se zapisují pomocí symbolů různých tvarů, které určují jejich délku v poměru k délce not. Odpovídají tak celým, půlovým, čtvrťovým, osmým, šestnáctým atd. notám.

Příklady skladeb s Allegro

Hudební tempo Allegro, italsky „rychle“, vdechuje skladbám energii a radost. Typickým příkladem je první věta Mozartovy „Malé noční hudby“, která je plná hravosti a elegance. Dalším skvostem je závěrečná věta Beethovenovy Symfonie č. 5, kde Allegro con brio vyjadřuje triumf a sílu. Svižné tempo Allegro najdeme i v barokní hudbě, například v koncertech Antonia Vivaldiho, kde dodává hudbě dynamiku a brilantnost.

Různé stupně rychlosti Allegra

Antihistaminikum Allegra je dostupné v různých lékových formách a silách, které jsou vhodné pro různé věkové skupiny a závažnosti symptomů. Pro dospělé a děti starší 12 let je k dispozici Allegra 180 mg v tabletách. Pro děti od 6 do 12 let je určena Allegra 30 mg pro děti v perorálním roztoku nebo žvýkacích tabletách. Pro nejmenší pacienty od 2 do 6 let je k dispozici Allegra 15 mg/5 ml v perorálním roztoku. Je důležité dodržovat doporučené dávkování uvedené v příbalovém letáku nebo podle pokynů lékaře.

Publikováno: 11. 06. 2024

Kategorie: hudba

Autor: FrantisekHrstka

Tagy: co je alegro | vysvětlení pojmu alegro